20150417

మొలతాళీ ...

మొలతాళీ ...


మనం కొన్ని విషయాలు వాస్తవాలకి దగ్గరగా మాట్లాడుకుందాం .

మహిళల మంగళ సూత్రాల మీద పెద్ద చర్చ, సరే ఆ తాళి కి అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు దాన్ని ధరించాల్సిన అవసరం కూడా అంతగా లేదు. మరీ ఈ విషయం ఒక మహిళలకే చెందినదా అంటే ? అదీ కాదు అలాంటివి ధరిస్తున్న మగవాళ్ళు ఉన్నారు. కాకపోతే నడుము దగ్గర, మొలతాడు లాగా ...

దీన్నిగురించి నేను తెల్సుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు విచిత్ర మైన అబద్దపు నిజాలు బైట పడ్డాయి. అందులో
మొదటిది మొలతాడు ధరించిన మొగవాడు ఎత్తు పెరుగుతారు అని అయితే
రెండవది శృంగార సామర్థ్యం బాగా పెరుగుతుందని.

ఒకవేళ గనక మనం శాస్త్రీయంగా ఆలోచిస్తే సాధారణ భారతీయుని ఎత్తు అయిదు అడుగుల అయిదు అంగుళాలు. మొలదారాలు ధరించని సుడాన్ దేశస్తుల సగటు ఎత్తు ఆరు అడుగుల మూడు అంగుళాలు, ఒకరకంగా మనది ప్రపంచ సగటు ఎత్తు కన్నా తక్కువే.
అంటే ఎత్తు విషయం లో మొలదారం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు.

రెండో విషయం లో సగటు భారతీయుని శృంగార సామర్థ్యం నలుగు నుండి ఆరు నిమిషాలు. ప్రపంచ సగటు మాత్రం ఆరు నిమిశాల ముప్పయి సెకన్ల కంటే ఎక్కువే. అంటే శృంగార పరంగా కూడా మొలదారం ఉపయోగ పడదు. ఇది పక్కా.

అలాంటప్పుడు ఈ మొలదారం మన జీవితం లోకి ఎలా ప్రవేశించింది అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తే, మానవుడు రాతి యుగం నుండి ఇనుప రాతి యుగం లోకి అభివృద్ధి దిశగా పయనిస్తున్న సమయం లో రెండు వేరు వేరు రకాలైన ఆయుధాలను వేటకోసం ఉపయోగించే వాడు. అలాంటి సమయం లో ఆయుదాలని చేతిలో పట్టుకోడం ఇబ్బంది గా అనిపించి నడుముకో, బుజానికో కట్టుకునే వాడు. వేటాడిన జంతువులను కాల్చుకునెందుకు ఈ తాడు ఉపయోగపడేది. అలా ఉపయోగ పడే వస్తువులను తన దగ్గరే ఉంచుకునేవాడు ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ లాగ.  ఈ తాడు జననాంగాలు కనపడకుండా కప్పుకునే వస్త్రాలను, ఆకులను కట్టి ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడేది. ప్రస్తుతం అలాంటి అవసరాలను బెల్ట్ తీరుస్తుంది అనుకోండి. అందుకే ఆలోచన కలిగిన మనుషులు ఈ ఉపయోగం లేని తాడును కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే మానేసారు.

భారతీయుల విషయం లో ఇలా జరగక పోడానికి కారణం లేకపోలేదు. ఆ కాలం లో రాజుల రధాలు, గుళ్ళు గోపురాలు నిర్మించడానికి రాళ్ళు ఈ నడుము కూ కట్టిన తాడు తోనే లాగాల్సి వచ్చేది.

అలా మనం మహిళలకి ఎలా మంగళ సూత్రాలు, మగాళ్ళకి  మొలతాడు కట్టేశాం. ఇప్పుడు మన దేశం లో మంగళ సూత్రం లేని మహిళ విధవ లా గుర్తించబడితే మొలతాడు లేని వాడు మగాడే కాదన్నట్టు   పరిగనించబడుతుంది. 

ఇంకా మనం మన బానిస గురుతులని చెరిపెయ్యడానికి కూడా ఇంకా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాం. మనం ఇంకా ఎందుకు భ్రమల్లో బతుకుతున్నామంటారు ?
సోము రోగాపోడు మేడలో బిళ్ళ వేసుకున్నట్టు మనం కూడా మొలతాళీ  దరించాల్సిందేనా ?

Ramprasad 8897868747