20131019

In complete

నా అడుగు 

ఆలు చిప్పల్లో ముత్యం లా,
లేత టెముకలతో,
రక్తాన్నే మాంసపు తెరలా
మార్చుకున్న ఈ పాదం,
బుడి బుడి అడుగులు
వెయ్యడం నేర్వక ముందే,
అయ్య కాళ్ళ పిక్కల్లో
రక్తం సెమట సుక్కలై
రాలే సప్పుల్లకు,
అవ్వ ఒడి లోనే
దరువెయ్యటం మొదలెట్టింది .

అమ్మ కొంగు చాటునే,
బతుకమ్మ కు కదిలిన అడుగులే
కదన రంగాన
దుముకే తీరును చూపిస్తుంది.

పాటలై జారే పదాలన్నీ,
లేత పాదాలను
మొరటుగా మారుస్తున్నై.

బతుకమ్మ ల మీద
వెలిగే దీపాల వేడి,
పాల బుగ్గలకు సెగ తగిలించి
గాండ్రించేందుకు గొంతును
సవరించింది.

అస్త వ్యస్త
సమాజపు
అధికుల, ఆధికుల,
ఆధిపత్యకుల
వలసత్వ , వారసత్వ,
తామస పోకడలకు
తారా జువ్వలై
వెలుగును పంచేందుకు ...

బురదలోనే మొలచి,
తామర తత్త్వం
తమదని భ్రమించి,
అంటరాని తనం,
ముట్టరాని పని  ,
మైల పట్టిందని,
మాయ మాటలతో
మా చేతులతో
మీ పాదాలు మొక్కించి
ఆశీర్వాదం అని
అణగద్రోక్కుతూ ,

ఆది గోడలు తమవని,
మాది గోడలు  నీచమని,
నికృష్టపు నియమాలు
నిండుగా నింపుకుని
లేని రాతలతో
నిత్య నీచపురోగితులై,

అలసత్వపు జవసత్వాలు
అసత్యపు అరుపులతో,
మాటల్లోనే వేదాలు వల్లిస్తూ,

బతుకునీడ్వడానికి
నిర్మించుకున్న
మాయా కట్టడపు
గర్భాల చాటున
సామ్రానీలు చల్లడాన్ని
సహించలేకనే ...

నవమాసాలు
అనుభవించే కష్టాన్ని,
నవ దినాల్లోనే అనుభవిస్తూ,
అణగారిన సమాజపు
అశ్రువుల్లోంచి మొగ్గ తొడిగింది
పూల వన జాతర.
__________
______
___
_

గడపలన్నీ
గర్భ గుడులుగా మార్చి,
మలినం పట్టిన దేవుళ్ళను
మైల చేతుల తోనే...

ఒక్కో శ్వాస తో
పువ్వు పువ్వు నూ జత కట్టి,
శ్రీ యంత్రానికి ఏమాత్రం
తీసి పోనట్టు సింగారించి,

బంగారు ఆభరణాలు గా
తంగేడు పూలు,
కెంపుల హారంగా
సీత జడ పూలు,
ముత్యాల హారంగా
ముద్దబంతి పూలు,
ఏడువారాల నగలు
మా నూరువరాల పువ్వులు.

ముఖానికంతా
పసుపును పూసి ,
గుమ్మడి పువ్వుగా కూర్చోబెట్టి
గౌరమ్మ ను ,

మాటలే మంత్రాలూ గా
నడకలే ఆచారలుగా
దేవతలనే చెక్కిన శిల్పులు.

ఆఖరి కుల కాంత లందరూ
మహా రాణులై,
మట్టి గోడల్లో నిండిన
మానవత్వపు పుష్కరాల
తివాచీలు వీధుల్లో పరిచి,
పేర్చిన పల్లాలే శటగోపాలు,
తల పై ఎత్తిన బతుకమ్మలు

గడపగడపకో దేవత
గర్వంగా
బయటకడుగులు పెడుతూ,
సాగే ప్రవాహాలు
సాగరం లో ఉప్పెనలు,

ముక్కోటి బతుకమ్మలు
ఒక్కటై ,
అలికి ముగ్గేసిన కాడికి
జేరే ఉత్సవ మూర్తులు.

మైదానలే
మహా దేవాలయాలు ,
మహిళలే
అర్చక మల్లెలు,
ఏ దేవునికందని
మహా నైవేద్యాల
సత్తులు, అగరొత్తులు
పసిడి పువ్వులు
ప్రాణం ఉన్న దేవతలు,
విరబూసిన రెమ్మలు
విరగబడి నవ్వే సురులు,
దీప మకుటాలు ధరించిన శిరులు,

చేతి చప్పట్లే మృదంగ వాద్యాలు,
జత కాలిసి వేసే అడుగులు
అంబరాన్ని దించే మయూర నాట్యాలకు
సంబరం తో తల లాడించే
దీప కాంతి శిఖర కిరీటాలు.

ఏ దేవి దిగి వచ్చు
దివి నుండి భువికి,
మట్టి మనుషుల
బతుకమ్మ లు తప్ప...
_______
_____
___
_

ఇది రాళ్ళను కడిగే
రాచరికం కాదు,
గోత్రలడిగి గోముత్రాల ప్రసాదాల
గురించి భయపడకండి.

శిలను ముట్టుకుని
చిల్లర వేయమని ప్రాధేయపడే
హుండీల గుడారాలుండవికడ ...
______
___
_

భయ కంపిత ఉరుముల్లో,
జ్వల కంపిత మెరుపుల్లో,
సాగలేక దాగిన సూర్యుని పయనం ,
సడీ సప్పుడు లేని సందురుని
వెన్నెల పందిరి కూలినప్పుడు,
________
_____
__

నా తల్లి గుడి గుండెల్లో 
మోగే మొరటు గంటలను .
____________
___
__

ఈ రాత్రికొక స్వాతంత్ర్య వేడుక...

TO BE CONTINUED...

20131016

ప్రాంతీయ వాది

ప్రాంతీయ వాది

నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నా.
నేను నా ప్రజల్ని ప్రేమిస్తున్నా.
నేను నా ప్రాంతాన్ని ప్రేమిస్తున్నా.

"కరుడు గట్టిన ప్రాంతీయ వాది "
ఆ ప్రేమకి ఈ సమాజం నాకు పెట్టిన పేరు.

అవును నేను ప్రాంతీయ వాదినే ,
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నంత కాలం .

నేను విభజన వాదినే,
ప్రపంచం అంతా పరభజన గావిస్తున్నంత కాలం.
స్వపక్షమే విపక్షమై విబెదించినంతకాలం.

20131015

naneelu

కొండ శిలువలున్నై
శిలువలు మోసే 
కష్ట జీవుల సుఖాలు 
మింగేందుకు 


                                                     దేశ వనిత వక్షోజాలపై 
                                                     చూపు దించి ,
                                                     మాడిపోయే పేగులను
                                                     లెక్కించు.

గాడిదలై  
నాయకులను మోస్తున్నారు 
అభివృద్ధి 
తీరాలను చేరేందుకు 

                                                      శ్రామికుల 
                                                      రొండ్లన్నీ ముండ్ల దెబ్బలే 
                                                      సమాజ కచ్రాన్ని 
                                                      నడిపించేందుకు 


జలపాతాలు.
కామాందుల
 వృషణాల్లోంచి ,
స్త్రీ మూర్తి కన్నుల్లోంచి.


మురికిని వదిలించెందుకు 
స్నానం.
గబ్బును దాచుకునేందుకే 
స్ప్రేలు .


పాణం లేని ఉరుముల్లో, 
ఊర పిచ్చుకల గోడు 
గోరంతే కదా...
సర్కారోడ ?

వెలుగుతూ వెలుగునిచ్చే 
సూర్యుడా ?
చీకట్లో ఉంటూ వెలుగునిచ్చే 
కార్మికుడా ? గొప్ప...

శేదేది ఒకడు,
నింపుకునేదింకొకడు,
శేదబావి కాదు ,
బొగ్గు బాయి .

పవలించేందుకు 
సిద్దం చేసిన్లు 
నా దేశాన్ని,
విదేశీ పెట్టుబడికి.

పూలల్లో పూలై 
ప్రవహిస్తున్లు 
మా అవ్వలు 
నిండు బతుకమ్మలై 

పెద్ద బతుకమ్మ
బరువెక్కింది.
బానిస బతుకులు 
మోయలేక.

నింగి కేగసిన 
తారలు.
ఉపగ్రహం,
పొలం లో రైతన్న. 

కోపెన్ హెగెన్, 
బయో డైవర్సిటి 
సదస్సులన్నీ, 
మా ఊరి చెట్లతీర్థాలే.

కాలిన 
దేహాలన్నీ 
బతుకమ్మల మీద 
క్రాంతి కాంతులీనుతున్నై.

వీర వనితలు 
పసుపులద్దుకుని 
కూసున్నరు, 
గౌరమ్మలై .

సీత జడ పూల 
చిక్కదనం,
పారిన రక్తపుటేర్ల 
చిహ్నమే .

స్వదేశీ ప్రేమే
ప్రాంతీయ వాదం.
విదేశీ దోపిడెపుడు
సమైఖ్య గానమే.

పూల వనం మీద
కోయిల గుంపు
వాలినట్టుంది.
బతుకమ్మ జాతర లో.

బతుకమ్మ
ఎదిగిన తాంబూలం
శిశుపాలుని వధకు,
సిద్ధంగా ఉంది.

ఒక పూటే కూడుకు,
మరో పూట కూడళ్ళకు ,
పుటల్లేని
నిరుద్యోగి .

సమైఖ్యం లో
బందీ ఐన
పిచ్చుకలు
నింగి కెగిరే వేళయ్యింది.

కష్టాల పొరకల్ని
కడుపులో దాస్కోని
నవ్వడమే
బతుకమ్మ.

కుంభ కోణపు
మెరుపుల్లో
దిగుడు దీపపు
కాంతులెవడు దేకును.

ప్రపంచమొక రక్తవర్ణచిత్రం
కార్మిక గుండెలు
రంగులు
చిందిస్తున్నై కామ్రేడ్

బానిసత్వపు
కొసన  పూసిన
ఓ మందారమా ...!
నువ్వు వికసించేదెన్నడో ?

శోభల్లేని
బాధా తప్త
నగర మెట్లాయేరా
అశోబాద ?

నా పట్నాన్ని
సాని కొంప జేసి
సంస్కారం అంటున్రు,
స్వార్ధాంద్రులు .

కంసాంద్రులకు
క్యాబినెట్ ఆమోదమొక
ఆకాశ వాణి
హెచ్చరిక.

కమ్మరి కొలిమిల
సరిసిన సబ్బల్లు,
ఒగ్గు
కళాకారులు.

దేశం కోసం
బాడర్లో జవాన్లు,
ప్రజల కోసం
జంగల్లో జవాన్లు.

సేల్లెల్లారా
సందమామలే
సలికాలానికి
దుప్పెట్లవుతున్నాయా ?


ఓ కపటాంధ్రుడా
ప్రాంతాలు ప్రజలకే గానీ,
పారే
నదులకు కాదురా ...

అమరుల రక్తం తో
నిండిన ఒక తార
సంధ్యాకాశం లో
వేలాడుతుంది సూర్యునిలా...

ఆకాశపు
హరివిల్లుల పట్నం లో
లేనిదొక్కటే
ప్రేమ ...