20121104

దేహం పై ద్వేషం 

పోరాటానుభవాలకు చేయూత నివ్వడం లేదని ద్వేషం తో,
చచ్చిన నా దేహానికి, ఆనంద పరవశం తో దూరం అయి
శ్వాస కంటే వేగంగా,  కను రెప్పల బారికేడ్ల సందుల్లోంచి
టియర్ గ్యాస్ సప్పుల్ల కను  చూపు మేరాల్లో, పోరాట వీరుల కవాతులో
నా మనసంతా ఉవ్వేత్తున ఎగిసిన ఉద్యమం ల చేరాలని ఊగిసలాడుతునే ఉన్నది.

మొన్నటి మిలియన్ మార్చ్ లో ద్వంసం అయిన విగ్రహాల్లాంటి మహా కార్యాన్ని
పునః ప్రతిష్టించి మరో తీపి జ్ఞాపకాన్ని నా ఉద్యమ కాల పత్రం లో,
సాగర హారం లో రాలిన రక్తపు బోట్ల తో చరిత్ర లోకి ఎక్కించాలని నా మనసంత ఉవ్విళ్లూరుతున్నది .

సాగరపు ఒడ్డున తిరిగిన జ్ఞాపకాలన్నీ  నెమరు వేసుకుంటూ,
శిథిలం చేయడానికి అనువైనదాని కోసం ఆణువణువూ వెతుకుతూనే
ఉన్నాయ్ నా అక్షములు...

నిమజ్జనం అయిన వినాయకులందరూ మిమ్మల్ని మేం కాపాడుతం అంటూ
ఒడ్డుకు చేరి కావలున్నారు ...

జై తెలంగాణా జై జై తెలంగాణ 
సిరుల తెలంగాణ 

గోదారి నీళ్ళు లేక గొంతేండె రా... నా తల్లి గొంతెండెరా ...
రెండు జీవనదులున్న పుణ్య భూమిరా... నా తల్లి పుణ్య భూమిరా...
పచ్చని పంట లేవ్విరా ??? నా తల్లికి నిలువెల్లా మంట లంటేరా ...
సీర నేసే  సిరిసిల్ల రా... నా తల్లికి ముస్తాబయ్యే  సీరలేవ్విరా 
బతుకులే సిల్లరాయె గద రా ...
సిరులున్నా సింగరేణి రా నా తల్లి సిగాలోనా పువ్వులేవ్విరా???
సింగుల సీరలెవ్విరా ???
నీల్లున్న నిండుకుండ రా, నా నల్లగొండ నాగార్జున నిండు కొండ రా... 
తాగునీల్లు కరువయేర, నా నల్లగొండ ఫ్లోరైడు విషమాయె గదరా ...
విగత దేహం 

ఆత్మ శాశ్వతం దేహం కాదని
తెలిసీ తెలియక 
అశాశ్వతపు నీడలా మీద 
శాశ్వతపు మేడలు కట్టి
ఈ దేహం దాహం తీర్చడానికి 
సాగర మధనమే  చేస్తున్నాం ...


నువ్వు ద్వేషిస్తున్నావని, నిన్ను ప్రేమించడం ఆపుతనా ???