20131202

ఇతురుల ఆధారమే మన ఆనందానికి మూలం కాకూడదు .
ఆ ధార నే నిరాధారం అయితే మన కన్నీటి ధారనే ధారావాహిక అవుతుంది.

20131118

మళ్ళీ అడుగు

కలిసి మెలిసి ఆడిన పదాలన్నీ
మీతో కలిసి పరిగెత్త లేక
అలిసి ఎక్కడెక్కడో జారి పడ్డాయి .
ఇంకొన్ని మీ కాళ్ళ సందుల్లోనే పడి
కోన ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి .

గమ్యం లేని మీ పరుగుల ప్రయాణం లో,
మీకెరుక లేకుండానే ఎన్నో తరాలు మారాయి.
తరానికీ తరానికీ మద్య ఎన్నో అంతరాలు,
ప్రతీ తరం తెలియకుండా దాచిన అంతరంగాలు.

ఇన్ని రంగాల్లో ఆరితేరిన మీరు
మా తరాలను ఎన్నడో మరిచే ఉంటారు .

మీ లాంటి వాళ్ళకొరకే స్వరాష్ట్రం
ఒక వజ్రాయుధమై వచ్చింది .

మేల్కోండి ,
ఒక్కసారి నిన్నటి రాత్రుల్లో
దాగిన చీకట్లని చీల్చి,
తరాల వెలుతురును ధరించండి .

మీ తాత ల నోట్లో ఆడిన ఆణిముత్యాల
అవశేషాల్ అస్థికల్ అదిగో అవే
కన్పిస్తున్నయా ??

మరెన్నో పదాలు అస్తిపంజరాలై
వేలాడుతున్నై , గమనించండి .

మీ ఇంటి మూలల్లో పట్టిన
పరాయి బూజును చూసి
మురిసిపోతున్నారా ?

పగిలిన మీ ముఖాలను
దుమ్ము పట్టిన అద్దం లో చూస్తూ
అందగాళ్ళని ఆనంద పడుతున్నారా ?
హహ్హహ్హః

ఈ రాష్ట్ర వెలుగులు బహుషా
మిమ్మల్ని తాకలేదేమో ఇంకా ?

ఆ బూజును దులిపి
మే ముని వేళ్ళ తో ఆ అద్దాన్ని తాకండి .
ఆ వేళి ముద్రల్లో అసలు నిజాలు కన్పిస్తై .

ఇగో ఇక్కడే దశాబ్దాలు గా
ఎలుగని లాంతరు
మూలాన మొలకు వేలాడుతుంది .
మంత్రాలూ తెలిస్తే అది
అల్లావుద్దిన్  అద్భుతదీపం .
మీ పొడి చేతులతో దాన్ని నిమిరి
వత్తిని వెలిగించండి .
ఆ వెలుగు లో మీకు చారిత్రిక
ఆనవాళ్ళు అగుపిస్తాయి .

ఇక పదండి
తొంట చేతిలో లాంతరు
కుడి చేతిలో వజ్రాయుధం తో
నా తో రండి .
మిమ్మల్ని స్వరాష్ట్ర
స్వేచ్చా తీరాలకు చేరుస్తా .   

20131023

ననీలె

ఎండలు దిగని 
వెన్నెల శాల.
కవ్వాల్ 
అభయారణ్యాలు. 

                                                                    ఉద్యమ తుపాకిల 
                                                                    పేలిన 
                                                                    తొలుసూరు తూట
                                                                    శ్రీకాంతన్న. 

దేశమంతా గాడంగా 
నిద్రిస్తున్నా ,
నా జాగలింకా 
సీకట్లు మొలవలేదు.

                                                                      పొలికేకల
                                                                      అరుపుల్లో, 
                                                                      కోడి కూతల 
                                                                      ఉదయాలుండవులే. 

మా గడపగడపకూ, 
రాలిన మందారాల 
నెత్తుటి మరకల 
బొట్లే.

                                                                   విచ్చుకోవే 
                                                                   విప్లమా ...
                                                                   నీ అందాల్ని 
                                                                   ఎన్నాళ్లని దాచుకుంటావేఅలా ?

దేశాలన్నీ
కన్నీరొడుతున్నాయ్. 
యువకులారా 
వచ్చి ఓదార్చండి.

                                                                    ముండ్లచెట్ల 
                                                                    మధురఫలాల 
                                                                    తీయదానాన్ని 
                                                                    అనుభవించే సమయమైంది.

నా కళ్ళన్నీ,
చెదిరిపోయిన
పాత అడుగులనే
వెదుకుతున్నాయి...

                                                                    నీ విద్య కావాలొక 
                                                                    కురిసే సినుకైనా ,
                                                                    మొలిచే
                                                                    మొలకైనా ...

నా వినయం 
నువ్వు విననప్పుడు, 
నా విద్వేషమేగా 
నిను పలకరించేది.

                                                                      నేడు నిర్మించే
                                                                      నయా నగరాలన్నీ,
                                                                      నిన్నటి త్యాగపు 
                                                                      దేహాల మీదనే...

భూమిని నమ్మిన వాడు 
శవం ఐతండు .
అమ్మిన వాడు 
రాజైతండు నేడు.

                                                                    విత్తనమే విషమైనప్పుడు 
                                                                    రైతన్నా ,
                                                                    రక్తమే గా 
                                                                    ఎరువేయ్యాలి. 

బల్సింది .
డోరా బొర్రా,
గడ్డి తిన్న బర్రె, 
పాలేరు పేగే పల్సవడ్డది .
20131019

In complete

నా అడుగు 

ఆలు చిప్పల్లో ముత్యం లా,
లేత టెముకలతో,
రక్తాన్నే మాంసపు తెరలా
మార్చుకున్న ఈ పాదం,
బుడి బుడి అడుగులు
వెయ్యడం నేర్వక ముందే,
అయ్య కాళ్ళ పిక్కల్లో
రక్తం సెమట సుక్కలై
రాలే సప్పుల్లకు,
అవ్వ ఒడి లోనే
దరువెయ్యటం మొదలెట్టింది .

అమ్మ కొంగు చాటునే,
బతుకమ్మ కు కదిలిన అడుగులే
కదన రంగాన
దుముకే తీరును చూపిస్తుంది.

పాటలై జారే పదాలన్నీ,
లేత పాదాలను
మొరటుగా మారుస్తున్నై.

బతుకమ్మ ల మీద
వెలిగే దీపాల వేడి,
పాల బుగ్గలకు సెగ తగిలించి
గాండ్రించేందుకు గొంతును
సవరించింది.

అస్త వ్యస్త
సమాజపు
అధికుల, ఆధికుల,
ఆధిపత్యకుల
వలసత్వ , వారసత్వ,
తామస పోకడలకు
తారా జువ్వలై
వెలుగును పంచేందుకు ...

బురదలోనే మొలచి,
తామర తత్త్వం
తమదని భ్రమించి,
అంటరాని తనం,
ముట్టరాని పని  ,
మైల పట్టిందని,
మాయ మాటలతో
మా చేతులతో
మీ పాదాలు మొక్కించి
ఆశీర్వాదం అని
అణగద్రోక్కుతూ ,

ఆది గోడలు తమవని,
మాది గోడలు  నీచమని,
నికృష్టపు నియమాలు
నిండుగా నింపుకుని
లేని రాతలతో
నిత్య నీచపురోగితులై,

అలసత్వపు జవసత్వాలు
అసత్యపు అరుపులతో,
మాటల్లోనే వేదాలు వల్లిస్తూ,

బతుకునీడ్వడానికి
నిర్మించుకున్న
మాయా కట్టడపు
గర్భాల చాటున
సామ్రానీలు చల్లడాన్ని
సహించలేకనే ...

నవమాసాలు
అనుభవించే కష్టాన్ని,
నవ దినాల్లోనే అనుభవిస్తూ,
అణగారిన సమాజపు
అశ్రువుల్లోంచి మొగ్గ తొడిగింది
పూల వన జాతర.
__________
______
___
_

గడపలన్నీ
గర్భ గుడులుగా మార్చి,
మలినం పట్టిన దేవుళ్ళను
మైల చేతుల తోనే...

ఒక్కో శ్వాస తో
పువ్వు పువ్వు నూ జత కట్టి,
శ్రీ యంత్రానికి ఏమాత్రం
తీసి పోనట్టు సింగారించి,

బంగారు ఆభరణాలు గా
తంగేడు పూలు,
కెంపుల హారంగా
సీత జడ పూలు,
ముత్యాల హారంగా
ముద్దబంతి పూలు,
ఏడువారాల నగలు
మా నూరువరాల పువ్వులు.

ముఖానికంతా
పసుపును పూసి ,
గుమ్మడి పువ్వుగా కూర్చోబెట్టి
గౌరమ్మ ను ,

మాటలే మంత్రాలూ గా
నడకలే ఆచారలుగా
దేవతలనే చెక్కిన శిల్పులు.

ఆఖరి కుల కాంత లందరూ
మహా రాణులై,
మట్టి గోడల్లో నిండిన
మానవత్వపు పుష్కరాల
తివాచీలు వీధుల్లో పరిచి,
పేర్చిన పల్లాలే శటగోపాలు,
తల పై ఎత్తిన బతుకమ్మలు

గడపగడపకో దేవత
గర్వంగా
బయటకడుగులు పెడుతూ,
సాగే ప్రవాహాలు
సాగరం లో ఉప్పెనలు,

ముక్కోటి బతుకమ్మలు
ఒక్కటై ,
అలికి ముగ్గేసిన కాడికి
జేరే ఉత్సవ మూర్తులు.

మైదానలే
మహా దేవాలయాలు ,
మహిళలే
అర్చక మల్లెలు,
ఏ దేవునికందని
మహా నైవేద్యాల
సత్తులు, అగరొత్తులు
పసిడి పువ్వులు
ప్రాణం ఉన్న దేవతలు,
విరబూసిన రెమ్మలు
విరగబడి నవ్వే సురులు,
దీప మకుటాలు ధరించిన శిరులు,

చేతి చప్పట్లే మృదంగ వాద్యాలు,
జత కాలిసి వేసే అడుగులు
అంబరాన్ని దించే మయూర నాట్యాలకు
సంబరం తో తల లాడించే
దీప కాంతి శిఖర కిరీటాలు.

ఏ దేవి దిగి వచ్చు
దివి నుండి భువికి,
మట్టి మనుషుల
బతుకమ్మ లు తప్ప...
_______
_____
___
_

ఇది రాళ్ళను కడిగే
రాచరికం కాదు,
గోత్రలడిగి గోముత్రాల ప్రసాదాల
గురించి భయపడకండి.

శిలను ముట్టుకుని
చిల్లర వేయమని ప్రాధేయపడే
హుండీల గుడారాలుండవికడ ...
______
___
_

భయ కంపిత ఉరుముల్లో,
జ్వల కంపిత మెరుపుల్లో,
సాగలేక దాగిన సూర్యుని పయనం ,
సడీ సప్పుడు లేని సందురుని
వెన్నెల పందిరి కూలినప్పుడు,
________
_____
__

నా తల్లి గుడి గుండెల్లో 
మోగే మొరటు గంటలను .
____________
___
__

ఈ రాత్రికొక స్వాతంత్ర్య వేడుక...

TO BE CONTINUED...

20131016

ప్రాంతీయ వాది

ప్రాంతీయ వాది

నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నా.
నేను నా ప్రజల్ని ప్రేమిస్తున్నా.
నేను నా ప్రాంతాన్ని ప్రేమిస్తున్నా.

"కరుడు గట్టిన ప్రాంతీయ వాది "
ఆ ప్రేమకి ఈ సమాజం నాకు పెట్టిన పేరు.

అవును నేను ప్రాంతీయ వాదినే ,
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నంత కాలం .

నేను విభజన వాదినే,
ప్రపంచం అంతా పరభజన గావిస్తున్నంత కాలం.
స్వపక్షమే విపక్షమై విబెదించినంతకాలం.

20131015

naneelu

కొండ శిలువలున్నై
శిలువలు మోసే 
కష్ట జీవుల సుఖాలు 
మింగేందుకు 


                                                     దేశ వనిత వక్షోజాలపై 
                                                     చూపు దించి ,
                                                     మాడిపోయే పేగులను
                                                     లెక్కించు.

గాడిదలై  
నాయకులను మోస్తున్నారు 
అభివృద్ధి 
తీరాలను చేరేందుకు 

                                                      శ్రామికుల 
                                                      రొండ్లన్నీ ముండ్ల దెబ్బలే 
                                                      సమాజ కచ్రాన్ని 
                                                      నడిపించేందుకు 


జలపాతాలు.
కామాందుల
 వృషణాల్లోంచి ,
స్త్రీ మూర్తి కన్నుల్లోంచి.


మురికిని వదిలించెందుకు 
స్నానం.
గబ్బును దాచుకునేందుకే 
స్ప్రేలు .


పాణం లేని ఉరుముల్లో, 
ఊర పిచ్చుకల గోడు 
గోరంతే కదా...
సర్కారోడ ?

వెలుగుతూ వెలుగునిచ్చే 
సూర్యుడా ?
చీకట్లో ఉంటూ వెలుగునిచ్చే 
కార్మికుడా ? గొప్ప...

శేదేది ఒకడు,
నింపుకునేదింకొకడు,
శేదబావి కాదు ,
బొగ్గు బాయి .

పవలించేందుకు 
సిద్దం చేసిన్లు 
నా దేశాన్ని,
విదేశీ పెట్టుబడికి.

పూలల్లో పూలై 
ప్రవహిస్తున్లు 
మా అవ్వలు 
నిండు బతుకమ్మలై 

పెద్ద బతుకమ్మ
బరువెక్కింది.
బానిస బతుకులు 
మోయలేక.

నింగి కేగసిన 
తారలు.
ఉపగ్రహం,
పొలం లో రైతన్న. 

కోపెన్ హెగెన్, 
బయో డైవర్సిటి 
సదస్సులన్నీ, 
మా ఊరి చెట్లతీర్థాలే.

కాలిన 
దేహాలన్నీ 
బతుకమ్మల మీద 
క్రాంతి కాంతులీనుతున్నై.

వీర వనితలు 
పసుపులద్దుకుని 
కూసున్నరు, 
గౌరమ్మలై .

సీత జడ పూల 
చిక్కదనం,
పారిన రక్తపుటేర్ల 
చిహ్నమే .

స్వదేశీ ప్రేమే
ప్రాంతీయ వాదం.
విదేశీ దోపిడెపుడు
సమైఖ్య గానమే.

పూల వనం మీద
కోయిల గుంపు
వాలినట్టుంది.
బతుకమ్మ జాతర లో.

బతుకమ్మ
ఎదిగిన తాంబూలం
శిశుపాలుని వధకు,
సిద్ధంగా ఉంది.

ఒక పూటే కూడుకు,
మరో పూట కూడళ్ళకు ,
పుటల్లేని
నిరుద్యోగి .

సమైఖ్యం లో
బందీ ఐన
పిచ్చుకలు
నింగి కెగిరే వేళయ్యింది.

కష్టాల పొరకల్ని
కడుపులో దాస్కోని
నవ్వడమే
బతుకమ్మ.

కుంభ కోణపు
మెరుపుల్లో
దిగుడు దీపపు
కాంతులెవడు దేకును.

ప్రపంచమొక రక్తవర్ణచిత్రం
కార్మిక గుండెలు
రంగులు
చిందిస్తున్నై కామ్రేడ్

బానిసత్వపు
కొసన  పూసిన
ఓ మందారమా ...!
నువ్వు వికసించేదెన్నడో ?

శోభల్లేని
బాధా తప్త
నగర మెట్లాయేరా
అశోబాద ?

నా పట్నాన్ని
సాని కొంప జేసి
సంస్కారం అంటున్రు,
స్వార్ధాంద్రులు .

కంసాంద్రులకు
క్యాబినెట్ ఆమోదమొక
ఆకాశ వాణి
హెచ్చరిక.

కమ్మరి కొలిమిల
సరిసిన సబ్బల్లు,
ఒగ్గు
కళాకారులు.

దేశం కోసం
బాడర్లో జవాన్లు,
ప్రజల కోసం
జంగల్లో జవాన్లు.

సేల్లెల్లారా
సందమామలే
సలికాలానికి
దుప్పెట్లవుతున్నాయా ?


ఓ కపటాంధ్రుడా
ప్రాంతాలు ప్రజలకే గానీ,
పారే
నదులకు కాదురా ...

అమరుల రక్తం తో
నిండిన ఒక తార
సంధ్యాకాశం లో
వేలాడుతుంది సూర్యునిలా...

ఆకాశపు
హరివిల్లుల పట్నం లో
లేనిదొక్కటే
ప్రేమ ...

20131008

వెలివేసిన సమాజం

వెలివేసిన సమాజం

నేనే గ్రహనమైతే,
పగడపు దీవిలో 
పగిలిన రాయిలా విడిపోనా ?
ప్రవహించే నది లో 
పతనమై పరిగెత్తనా ?

నేనే అస్తమయాన్నైతే, 
తెలవారుతుందని   
చీకటిలా చెదిరిపోనా ?
నింగిలో
తెగిన తారలా రాలిపోనా ?

నేనే విషతుల్య మైతే 
నిశ్చింత గా 
నా రక్తాన్ని పారపోయనా ?
పచ్చని చెట్టులో 
ఎండిన ఆకై రాలి పోనా ?

నేనే కష్టాల కన్నీటినైతే,
ఈ ప్రపంచాక్షముల నుండి 
ఏనాడో దుమికి వేయనా ?
లేక ఈనాటికే 
ఈ దేహాన్ని దిహించి వేసుండకపోదునా ?

నేనే అబద్దం అయితే,
ఈ నిజాల నిండు సభలో 
నెత్తురు గ్రక్కకపోదునా ?
నిర్దాక్షిణ్యంగా  
శిరచ్చేదనం గావించకపోదునా ? 

సమాజమా 
తప్పు 
నీదైతే...???

   

20131002

మనుషులుగా మార్చండి

 మనుషులుగా మార్చండి
ఓ ఉదయించే సూర్యుడా ...
మాలో మానవత్వాలను మేల్కొల్పు,
ఓ వర్షించే మేఘమా ...
మసిబట్టిన కామముసుగుని కడిగించు,
ఓ ప్రవహించే నదీనదమా ...
మా స్వార్దాలను సముద్రం లో కలుపు,
ఓ ప్రజ్వలించే అగ్నిహోత్రమా...
మా క్రోదాలను దహించు,
పంచ భూతాల్లారా
కనీసం మమ్మల్ని మనుషులుగా మార్చండి.       

20131001


నానీలు...

ప్రపంచోద్యమ
నిప్పుకనికలన్నీ
ఈడనే
ఎగసి పడుతున్నై

                                                         విప్లవం పుట్టి
                                                         సాహిత్యానికి తోడై
                                                         జన జీవనానికి
                                                         సొగసులద్దింది

తుపాకులు పేల్చిన
చేతులు
 కలాలతో అక్షరాలు
నాట లేవా ?

                                                       అడవి బిడ్డలు
                                                       శాంతి కపోతాలు
                                                       అణచి వేస్తే
                                                       అల్లూరి వారసులు

మాజీలము
కాదు మేము
మావో కు
ఆత్మలం


నీకిది
జన స్రవంతి లో ఉన్నట్టు
నాకిది
గళ స్రవంతి లో ఉన్నట్టు

                                                                నా కత్తులు
                                                                కల్లు గీస్తే,
                                                                బిడ్డా “గీత” దాటితే
                                                                కంటాలూ తెంపుతై

సాగరహారం
విహంగానికెగిరిన
పక్షుల సమాహారం
ఎగరడమే విప్లవం

                                                                   మా గాణం అంతా
                                                                   ఒకటే ఆట
                                                                   పేరిణి నృత్యమే
                                                                   యుద్ద ప్రేరణ

మొలకెత్తిన విత్తనాలను
మోడు చెట్ల తో
కప్పేసిన్లు
ఈ సమైక్యం లో


కైకేయి చెల్లి
విజయమ్మ
కానీ ఈడ భరతుడూ
బద్మాష్ గాదె

                                                              ఈ మట్టి లో
                                                              ఎక్కడ అడుగేసిన
                                                              రక్తపు మడుగుల
                                                              ఆనవాళ్ళే

సాకలి కుంపటి
సాలె మగ్గమా ? హవ్వ
సామ్రాజ్య వాదం
విస్తరించలేదా ?

                                                       మగ్గం ఆడుతలేదు
                                                       ఎందుకా ?
                                                       దూళానికి ఏల్లాడుతండు
                                                       ఆ మనిషి

చేజార్చిన
సిల్క్ మహా సామ్రాజ్యానికి
సిర్ సిల్క్
ఒక మూగ సాక్షం


నేటి సమావేశం
లూథర్ కింగ్
యువ గళాలతో
నిండిపోయింది

                                                             దండి మార్చ్
                                                             ఒక స్వాతంత్ర్య ఆకాంక్ష
                                                             మిలియన్ మార్చ్
                                                             ఒక అస్తిత్వాకాంక్ష

 తూటాలు దిగిన
గుండెలివి
తుపాకి రాముని
మాతలోలేక్కా ?

                                                                   మట్టిల మాణిక్యాలు
                                                                   వెతుకుతనవా ?
                                                                   తెలంగాణా పో
                                                                   వజ్రాలై ఎల్గుతున్రు

రాజకీయం
ప్రజల రాజ్యం
అడ్డదారది
అడవి దారిటువైపు


జలియన్ వాలా బాఘ్
ఇంద్రవెల్లి
హిమాయత్ నగర్
తుపాకి సప్పుల్లు

                                                                 వసంతం వస్తూ
                                                                 పూలు తెచ్చింది .
                                                                 వీరులారా వచ్చి
                                                                 రంగులు పులుముకోoడి

ఉద్యమ నాగలి
కళా నేలను దున్నింది
రత్నకాంతులీనుతోంది
ఈ నెల

                                                               నగలు మీ మెడలలో  
                                                               నగదు మీ చేతుల్లో
                                                               మా చేతుల్లో నిప్పులు
                                                               మా మెడలకి ఉరి తాళ్ళు

నక్సలైటు
నువ్వు పెట్టిన పేరు
అన్నలు  ప్రజలు
పిలిచే పేరు


అడవి తల్లి
ఒడిలో
సనుబాల ముద్దు బిడ్డలు
గోండులు రా  

                                                              పాలపిట్ట ఎనకాల
                                                              పిలుసుకుంట
                                                              రా రా తమ్మి
                                                              మీ పిలుపందుకుంటం

భగత్,ఆజాద్ లు
మళ్ళీ అమరులైన్లు
మాతృ భూమి
అస్తిత్వం కొరకు

                                                           ఎలిసేది కాదిది
                                                           ఎడతెరిపిలేని
                                                           రాళ్ళ వాన
                                                           సాయుధ మేఘాల జోరు   

శాంతి స్తాపనకే
సద్దుల బతుకమ్మ
కుదరదంటేనే
ఆయుధ పూజ