20131002

మనుషులుగా మార్చండి

 మనుషులుగా మార్చండి
ఓ ఉదయించే సూర్యుడా ...
మాలో మానవత్వాలను మేల్కొల్పు,
ఓ వర్షించే మేఘమా ...
మసిబట్టిన కామముసుగుని కడిగించు,
ఓ ప్రవహించే నదీనదమా ...
మా స్వార్దాలను సముద్రం లో కలుపు,
ఓ ప్రజ్వలించే అగ్నిహోత్రమా...
మా క్రోదాలను దహించు,
పంచ భూతాల్లారా
కనీసం మమ్మల్ని మనుషులుగా మార్చండి.       

20131001


నానీలు...

ప్రపంచోద్యమ
నిప్పుకనికలన్నీ
ఈడనే
ఎగసి పడుతున్నై

                                                         విప్లవం పుట్టి
                                                         సాహిత్యానికి తోడై
                                                         జన జీవనానికి
                                                         సొగసులద్దింది

తుపాకులు పేల్చిన
చేతులు
 కలాలతో అక్షరాలు
నాట లేవా ?

                                                       అడవి బిడ్డలు
                                                       శాంతి కపోతాలు
                                                       అణచి వేస్తే
                                                       అల్లూరి వారసులు

మాజీలము
కాదు మేము
మావో కు
ఆత్మలం


నీకిది
జన స్రవంతి లో ఉన్నట్టు
నాకిది
గళ స్రవంతి లో ఉన్నట్టు

                                                                నా కత్తులు
                                                                కల్లు గీస్తే,
                                                                బిడ్డా “గీత” దాటితే
                                                                కంటాలూ తెంపుతై

సాగరహారం
విహంగానికెగిరిన
పక్షుల సమాహారం
ఎగరడమే విప్లవం

                                                                   మా గాణం అంతా
                                                                   ఒకటే ఆట
                                                                   పేరిణి నృత్యమే
                                                                   యుద్ద ప్రేరణ

మొలకెత్తిన విత్తనాలను
మోడు చెట్ల తో
కప్పేసిన్లు
ఈ సమైక్యం లో


కైకేయి చెల్లి
విజయమ్మ
కానీ ఈడ భరతుడూ
బద్మాష్ గాదె

                                                              ఈ మట్టి లో
                                                              ఎక్కడ అడుగేసిన
                                                              రక్తపు మడుగుల
                                                              ఆనవాళ్ళే

సాకలి కుంపటి
సాలె మగ్గమా ? హవ్వ
సామ్రాజ్య వాదం
విస్తరించలేదా ?

                                                       మగ్గం ఆడుతలేదు
                                                       ఎందుకా ?
                                                       దూళానికి ఏల్లాడుతండు
                                                       ఆ మనిషి

చేజార్చిన
సిల్క్ మహా సామ్రాజ్యానికి
సిర్ సిల్క్
ఒక మూగ సాక్షం


నేటి సమావేశం
లూథర్ కింగ్
యువ గళాలతో
నిండిపోయింది

                                                             దండి మార్చ్
                                                             ఒక స్వాతంత్ర్య ఆకాంక్ష
                                                             మిలియన్ మార్చ్
                                                             ఒక అస్తిత్వాకాంక్ష

 తూటాలు దిగిన
గుండెలివి
తుపాకి రాముని
మాతలోలేక్కా ?

                                                                   మట్టిల మాణిక్యాలు
                                                                   వెతుకుతనవా ?
                                                                   తెలంగాణా పో
                                                                   వజ్రాలై ఎల్గుతున్రు

రాజకీయం
ప్రజల రాజ్యం
అడ్డదారది
అడవి దారిటువైపు


జలియన్ వాలా బాఘ్
ఇంద్రవెల్లి
హిమాయత్ నగర్
తుపాకి సప్పుల్లు

                                                                 వసంతం వస్తూ
                                                                 పూలు తెచ్చింది .
                                                                 వీరులారా వచ్చి
                                                                 రంగులు పులుముకోoడి

ఉద్యమ నాగలి
కళా నేలను దున్నింది
రత్నకాంతులీనుతోంది
ఈ నెల

                                                               నగలు మీ మెడలలో  
                                                               నగదు మీ చేతుల్లో
                                                               మా చేతుల్లో నిప్పులు
                                                               మా మెడలకి ఉరి తాళ్ళు

నక్సలైటు
నువ్వు పెట్టిన పేరు
అన్నలు  ప్రజలు
పిలిచే పేరు


అడవి తల్లి
ఒడిలో
సనుబాల ముద్దు బిడ్డలు
గోండులు రా  

                                                              పాలపిట్ట ఎనకాల
                                                              పిలుసుకుంట
                                                              రా రా తమ్మి
                                                              మీ పిలుపందుకుంటం

భగత్,ఆజాద్ లు
మళ్ళీ అమరులైన్లు
మాతృ భూమి
అస్తిత్వం కొరకు

                                                           ఎలిసేది కాదిది
                                                           ఎడతెరిపిలేని
                                                           రాళ్ళ వాన
                                                           సాయుధ మేఘాల జోరు   

శాంతి స్తాపనకే
సద్దుల బతుకమ్మ
కుదరదంటేనే
ఆయుధ పూజ