20130402

డబ్బింగ్ సీరియల్లు

డబ్బింగ్ సీరియల్లు వద్దు, తెలుగు సీరియల్లు ముద్దు అని ఈ మద్య  తెగ మీటింగులు పెట్టి స్పీచులు ఇస్తున్నారు.
ఆ డబ్బింగ్ సీరియళ్ళ వల్ల తెలుగు బుల్లితెర నటీ నటులకు అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయని, ప్రజలు కూడా తెలుగు సీరియల్లె చూడాలని విన్నపిస్తున్నారు. 
దాసరి నారాయణ రావు గారు ఇలాంటి వాటికీ అండగా నిలిచి గొప్ప వీరునిలా కన్పిస్తున్నారు. అలాంటి వారందరికి న పాదాభి వందనాలు. 

వాళ్ళకి నేను కూడా నా మద్దతును తెలుపుతున్న. కొన్ని వేల మంది కి ఈ సీరియల్లె జీవనోపాధి. అలాంటి వారి పొట్ట కొట్టడం సరి కాదనేది నా భావన. వారిదొక అస్తిత్వ పోరాటం. ఒక వర్గం మరొక వర్గం పై చేసే దాడి ని ఎవరైనా ఖండిచాల్సిందే. 

సమస్య మీదగ్గరికి వచ్చే దాక మీకు అర్ధం కాలేదు. కొన్ని దశాబ్దాలు గా జరుగుతున్న తెలంగాణా పోరాటం కూడా ఒక అస్తిత పోరాటమే కదా. ఒక జాతి ప్రజలపై మరో జాతి చేస్తున్న అసాంఘిక దాడి ని సహించకనే కదా తెలంగాణా ఉద్యమం ఉవ్వేతున లేచింది. 

మరి అలాంటప్పుడు డబ్బింగ్ సీరియల్లని ఆపాలని స్టేజి ల మీద వాగుతున్న ఈ నా __ కొడుకులు రాజ్య సభ లో M.P. లుగా చలామణి అవుతూ తెలంగాణా కోసం నోరు మెదపరెందుకో ??? 


No comments:

Post a Comment