20151102

అఖ్లాక్

అఖ్లాక్
-----------
ఉరిసే గుడిసె లో
మాడి పోయిన బొచ్చ లో
మాంసాన్ని మాత్రం ఉడికించబోకు.
అమాంతం మనిషి మాంసాన్ని మింగేసే
రాబందులు కుర్చున్నై డిల్లీ గద్దెల మీద
న్యారేటేడ్ బై నరేంద్ర,
క్యారీడ్ అవే బై కార్యకర్తలు.
కాషాయ మోజులో కషాయ చేష్టలు
don't care bro
ఊరు చివర నుండి
మరింత దూరం విసిరేయబడ్డావ్,
ఇన్నాళ్ళు అంటరానివాడవన్నారు,
ఇప్పుడు అంటితే చంపెస్తున్నారంతే ,
డిజిటల్ ఇండియా లో మిషిన్లన్నీ
నేలను దున్నుతున్నా ,
పశుభారాన్ని మాత్రం నిన్నే మోయమంటాడు .
పెంచిన చెట్టు ఫలాన్ని కూడా తినోద్దంటాడు.
పాలిచ్చి లాలించే బర్రె మీద
ప్రేమ లేదంటావా ??
పిల్లవాడా !! దాని తోలు తెలుపు కాదుగా
మొదట ఆవు గడ్డి తిన్నాకే
నీ కంచం లో పేడ నిండుతుంది.
పెదవి విప్పడానికో,
వద్దని ముక్కు చిట్లించడానికో
నీ అవయవాలు నీదగ్గర లేవులే.
కాలే కడుపునకు కట్లు వేసి
నువ్వు కాటికి పయనమైనా పట్టించుకోరు
లౌకికత్వం మంటగలిసి
మౌకిక రాజ్యాంగం ఏలుతున్న రాజ్యం లో
మనమంతా చచ్చిన శవాలమే అఖ్లాక్.
(గో మాంసం పేరు తో హత్య గావించ బడ్డ సోదరునికి )

No comments:

Post a Comment