20130804

సమైక్యం


సమైక్యం , ఐకమత్యం ... ఐక మత్యమే మహా బలం అని నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ అది కొన్ని సందర్బాలల్లో మాత్రమే ...
ఐక మత్యమే మహా బలం అయితే మహాత్మా గాంధీ గారు, మహమ్మద్ జిన్నని గళ్ళ పట్టుకుని ఎందుకు ప్రశ్నిచలేదు మనం కలిసే ఉందాం అని  ?
సమైక్యమే బలం అయితే ఆంధ్రులు , తమిళులతో ఎందుకు కలిసుండలేక పోయారు ?
భాషే బలం అయితే కొరియా రెండు దేశాలు గ ఎందుకు విడిపోయింది  ?
అందరం మనుషులమే అయితే మనం స్వతంత్రం ఎందుకు తెచ్చుకున్నట్టు ?
అందరు సమానమే అయితే ఇన్ని యుద్దాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ?
ప్రాంతాలన్నీ ఒక్కటే అయితే ఈ ప్రపంచం ఇన్ని దేశాలు గా ఎలా ముక్కలయింది ?
ఇన్ని కులాలు, ఇన్ని మతాలు, ఇన్ని జాతులు ఎలా పుట్టుకొచ్చాయి ?

సమైక్యమే బలం అంటే, ఎవడి ఇంట్లో వాడు ఉండడం ఎందుకు ? సామూహిక వంటలు , సామూహిక నిద్ర పోవచ్చు కదా ...

ఒక జాతి నిరాదరణకి , నిర్లక్షానికి గురై నప్పుడు లేదా ఒక నిమ్న జాతి పై మరో జాతి ''పెత్తనం, అజమాయిషీ''
చలాయిన్చినప్పుడు...  ఆ జాతి నుండి ఉత్పన్నం అయ్యే వ్యతిరేకతే "విప్లవం " "ఉద్యమం ". 

అలా కసి తో  పుట్టుకొచ్చిన ఉద్యమం  , ప్రాంతం భాష  బందాలను వేటిని లెక్క చేయదు.

ఇకపై ఒకే భాష మనది , ఒకే రాష్ట్రము మనది అని సన్నాసి కబుర్లు చెప్పే వాడికి ఇది నా హెచ్చరిక ...  

No comments:

Post a Comment